Una frase per cada dia

posted in: altres informacions | 0

Compartim aquest recull de frases proposat per l’espai Oikia

1* “La violència és l’últim recurs de l’incompetent”. Isaac Asimov
2* “La violència és la por als ideals dels altres”. Gandhi
3* “No hi ha camí per a la pau, la pau és el camí”. Gandhi
4* ” La violència crea més problemes dels quals resol”. Martin Luther Kingh
5* “Guardeu-me de la violència, ja s’expressi mitjançant la llengua, el puny o el cor”. Martin Luther Kingh
6* “Estar en pau amb un mateix és el mitjà més segur de començar a estar-ho amb els altres”. Fray Luis de León
7* “La concòrdia fa créixer les petites coses, la discòrdia arruïna les grans”. Salusti
8* “La pau obtinguda amb la punta de l’espasa no és més que una treva”. Proudhon
9* “Quan els rics fan la guerra, són els pobres els qui moren”. Sartre