Entrevista a Jaume Coll Moteu, president del Centre Budista Karma Txöpel de Vic.

· Quin és el centre de culte propi dels budistes ?

El budisme més que una religió es una filosofia de vida, i en funció del país on ha arribat, els centres de culte poden tenir diferents característiques. En la nostra tradició budista, que és la tibetana, el lloc de culte s’anomena gompa.

Aquest gompa pot ser un edifici o es pot trobar dins altres espais: monestirs, centres de meditació…etc. A Vic, el nostre gompa es troba en el  Centre Budiste Karma Txöpel.

· Els budistes de diferents branques poden compartir el mateix espai?

Tots els budistes poden compartir el mateix espai, però normalment cadascú  té els seu espai propi. Les pràctiques i rituals són molt variats segons la tradició i el país.

La meditació és una pràctica comuna a tots els budistes.

· Quins elements essencials caracteritzen el gompa?

En el lloc central del gompa, sobre un altar, hi ha l’estàtua del Buda Shakyamuni. Al davant seu hi ha bols d’ofrenes: aigua per rentar, aigua per beure, flors, incens, llum, perfum, menjar i músicà. En les gompes també és habitual trobar-hi pintures representatives de deïtats o de budes. Les estàtues també són elements importants, son buides per dintre i s’omplen amb relíquies, pregàries,…

A fora la gompa s’hi pot trobar la roda del Dharma, que representa els ensenyaments de Buda, i que ens identifica com a budistes. També es bastant habitual trobar-hi banderes d’oració.

Una altra cosa que és sagrada en el budisme són les estupes existents a molts llocs de culte budistes.

· Quines funcions té un gompa?

El gompa és un espai per meditar i recitar els textos sagrats del budisme, així mateix és un lloc de trobades de la comunitat, on s’hi fan festes, reunions i, també, s’hi donen ensenyaments sobre el budisme.

·  Qui pot entrar-hi ?

El gompa és totalment obert i tothom pot entrar-hi, mantenint una actitud respectuosa.

Grup Karma Txopel
C/ Ramon Sala i Saçala, 15 entresol. Vic
T. 618 705 102

Persona-contacte: Jaume Coll
Horari: dilluns i dimecres a les 20.30h es realitza meditació
Últim diumenge de cada mes de 10h a 12h conferència gratuïta