Els membres de la Junta de l’Associació Casal Claret és:

President: Joan Soler Felip

Vicepresidenta: Montse SolerdelColl

Tresorer: Josep Freixa

Secretari: Ramon Benito i Bové

Vocals:

Anna Larios

Anna Alsina

Laura Verdaguer

David Gallardo