logo_descarrega_documents

BASES DEL CONCURS ​MOMENTS ​2018

  1. Participants: ​Aquest concurs està obert a tothom. Es pot participar en una de les dues categories següents.
  • Categoria A: ​obres presentades a títol individual.
  • Categoria B: ​obres presentades en nom d’una entitat, un centre educatiu o una classe d’un centre educatiu.
  1. Tema: ​T’hi apuntes? retrats del voluntariat.
  2. Premis:​ Enguany, per primera vegada, hi ha un únic premi per cada categoria.
  • Categoria A: ​50€ en metàl·lic i un val de 30€ bescanviable per productes del’espai Oikia, situat als baixos del carrer de la Ramada 14 de Vic.
  • Categoria B: un canó-projector o un producte de valor equivalent, cortesia d’Isern electrodomèstics​, i un lot de productes Oikia.

El jurat decidirà quina de les dues fotografies premiades esdevindrà portada del calendari.

Tots els autors de les dotze fotografies seleccionades rebran un calendari Moments 2018, editat pel Casal Claret de Vic. Només s’entregarà un calendari per autor.

  1. Presentació:

– Les obres s’han de presentar en format digital (mida real d’edició 32,0 cm

(amplada) x 16,5 cm (alçada) i a 300 punts de resolució).

– Cal que siguin en format horitzontal i que tingui un mínim de 6Mb.

– S’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic moments@casalclaret.org juntament amb un títol per cada fotografia.

– Les dades de l’autor que cal proporciona són: nom, cognoms i telèfon de contacte.

També el nom de l’entitat si s’escau.

– Cada participant / entitat / classe d’un centre educatiu pot presentar un màxim de tres fotografies.

Moments podrà retallar la imatge, si s’escau, per adaptar-la al format d’impressió del calendari.

5. Termini:​ Les fotografies es podran presentar fins el 15 de juliol de 2017.

6. Jurat:​ Estarà format per persones de l’Associació, professionals de de l’àmbit fotogràfic i d’altres entitats col·laboradores. El resultat del concurs es farà públic el 20 de juliol de 2017 a la pàgina web de l’Associació Casal Claret de Vic.

7. Guanyadors: ​Els guanyadors seran avisats oportunament mitjançant una trucada telefònica i/o un correu electrònic.

8. Drets: ​L’Associació Casal Claret de Vic no farà ús de les fotografies presentades sota cap circumstància, a excepció, de la publicació del calendari Moments 2018, l’exposició itinerant de les fotografies guanyadores, en material gràfic, web i xarxes socials realitzat per l’Associació Casal Claret de Vic. Cap altre dret de reproducció de les imatges serà transferit a l’Associació Casal Claret de Vic. La imatge anirà acompanyada sempre amb l’autoria de l’obra.

9. Responsabilitat:​ Els autors assumeixen la responsabilitat de l’autoria i l’originalitat de les imatges enviades. Els autors es fan també responsables del contingut de les imatges enviades. En cas d’aparèixer persones a la imatge cal:

– En cas de presència reconeixible de menors a la fotografia caldrà adjuntar omplert l’autorització.

– Si les persones majors d’edat que hi apareixen es poden reconèixer també és necessari adjuntar degudament omplerta l’autorització.

– En cas que les persones no es puguin identificar no és necessària cap autorització.

10.​ ​L’organització ​es reserva el dret de resoldre els casos no previstos en aquestes bases.

  1. La ​participació ​en el concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases i de la resolució inapel·lable del jurat. Incloent l’acceptació de la cessió de drets (punt 8) a l’Associació Casal Claret per les finalitats exposades.
  1. Premi desert​: En el cas que les 12 fotografies seleccionades pel calendari pertanyin a una sola de les dues categories premiades, es declararà desert el premi de la l’altra categoria.