PÀGINA ACTUALMENT EN CONSTRUCCIÓ. INFORMACIÓ PROVISIONAL NO VALIDADA.

 

El Casal Claret de Vic té en el seu ideari algun dels punts següents:

 

  • Som un espai obert, on es troben persones de procedències, cultures i creences diverses.
  • Experimentem com les formes de ser diferents ens enriqueixen i ens fan més persones.
  • Creiem en el diàleg fet assossegadament i amb respecte.
  • Creiem en la festa feta realment entre tots/es.
  • Creiem en la feina feta calladament.
  • Creiem en les persones: en la nostra capacitat de créixer, evolucionar i aprendre.
  • Volem col·laborar a crear un sistema social-econòmic-polític diferent, on tots/es, amb la nostra aportació, ens guanyem el dret a viure i a conviure.

Les persones que hi participem som moltes i d’àmbits molt diversos, i la nostra força es basa en gran part en el voluntariat.

Tot i això, també tenim dues persones contractades que ajuden en la gestió dels espais i els múltiples projectes que s’ofereixen.

logo_descarrega_documents

El paper del voluntari és imprescindible per tirar endavant els diferents projectes que es desenvolupen al Casal. La seva tasca esdevé un pilar més en el transcurs de les activitats, tallers, acompanyaments, etc.

Durant aquest 2014 han participat al voltant d’un centernar de voluntaris i voluntàries tant en els projectes concrets com en el general a l’entitat, alguns amb dedicacions temporals, d’altres participant de manera continuada en els tallers, així com fent col·laboracions esporàdiques en activitats concretes.

Voluntaris i voluntàries: 100 aprox.
Participants: 1065 aprox.