– Diàleg interreligiós

Aquest àmbit agrupa tres accions diferents D’una banda, el grup de diàleg interreligiós, que reuneix persones de diferents creences i vivències espirituals, es reuneix periòdicament i, dos cops l’any, edita un butlletí i un tríptic. D’altra banda, el Casal acull col·lectius de diverses tradicions religioses (musulmana, sikh, evangèlica). Finalment, hi ha una biblioteca de materials bibliogràfics, CD’s, DVD’s… a disposició de tothom qui els necessiti.

– Conferències i cicles de xerrades de temes diversos.

– Grups de revisió de vida (RdV).

– Pasqua Jove i Pasqua d’Adults i Familíes.

Podeu consultar tota la informació de Pasqua Jove a: http://pasquajove.org/