Els membres de la Junta de l’Associació Casal Claret són:

 

President: Joan Soler Felip

Vicepresidenta: Montse SolerdelColl i Ralló

Secretari: Ramon Benito i Bové

Tresorer: Josep Freixa Sala

Vocals:

Josep Armengol Torrent

Joan Bové Duran

David Gallardo Capsada

María Verónica Gienini Donato

Anna Larios Ricart

M. Àngels Salomó Gassó

Joan Josep Vera Saucedo

 

logo_descarrega_documents

ESTATUTS DEL CASAL CLARET DE VIC